Somali

Haddii ay jiraan markaad saaytka soo booqatay su’aal(o) ama talo fadlan soo buuxi foomkaan hoose dibna noogu soo dir.


Nederlands
Heeft u naar aanleiding van wat u leest in ons website  commentaar en/of opmerkingen: neem dan a.u.b. de moeite en laat het ons weten.


English

If you have any question(s),  regarding our website, comments, suggestions or remarks, please feel free to fill in the form provided below


 

 

 

Jaaliyada Soomaalida Breda

St Somalishce in Breda